Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

THE MEMORIAL EDITION, 1963 " THE TORCH IS PASSED...", THE ASSOCIATED PRESS STORY OF THE DEATH OF A PRESIDENT / JOHN F. KENNEDY


Mrs Jacqueline Kennedy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου